+374 55 17-03-03
Գրանցվե՛ք ընդունելության Առցանց խորհրդատվություն
Ամբողջ կայքը
Գրանցվե՛ք ընդունելության Առցանց խորհրդատվություն
Հովհաննես Էդուարդի Դիլանյան
Վիրաբույժ-ուրոլոգ-ուռուցքաբան, բ.գ.թ.

Նախավիրահատական անալիզներ

Հոսպիտալացման և վիրահատության համար անհրաժեշտ լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների ցանկ.

Հոսպիտալացման և վիրահատության համար անհրաժեշտ լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների ցանկ.

1.    Արյան խումբ, ռեզուս ֆակտոր
2.    Արյան կլինիկական անալիզ
3.    Արյան բիոքիմիական անալիզ
- միզանյութ
- կրեատինին
- բիլիռուբին
- գլյուկոզա
- ընդհանուր սպիտակուց
- կալիում
- նատրիում
- միզաթթու
4. Կոագուլոգրամմա
- մակարդման ժամանակ
- Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ (APPT)
- պրոթրոմբինային ինդեքս
- ֆիբրինոգեն
- թրոմբինային ժամանակ
5. Արյան ՄԻԱՎ-ի, սիֆիլիսի, հեպատիտ A-ի և հեպատիտ C-ի անալիզ
6. Մեզի ընդհանուր անալիզ
7. Էլեկտրոկարդիոգրամմա
8. 2-րդ դասի կոմպրեսիոն սպիտակեղեն ստորին վերջույթներին
Ստորև ներկայացված անալիզների ցանկը պարտադիր է միայն 45-ից բարձր տարիք ունեցող հիվանդների համար՝ մեծ վիրահատություններինն նախապատրաստվելիս և միմիայն բժշկի հետ կոնսուլտացիայից հետո
9. Մեզի՝ մանրէաբանական ցանքսի անալիզ՝ անտիբիոտիկնարի հանդեպ զգայունության որոշման նպատակով
10. Ստորին վերջույթների անոթների ուլտրաձայնային դոպլերոգրաֆիա
11. Գաստրոսկոպիա
12. Թերապևտի կոնսուլտացիա՝ վիրհատության համար հակացուցումների վերաբերյալ
Վիրահատական բուժման նպատակով հանձնված անալիզները և անցած հետազոտություններն ուժի մեջ են 30 օրվա ընթացքում: