Register for reception Online consultation
The whole site
Register for reception Online consultation

نوروپاتی پودندال

Reading time: 5 min.
О сдавлении нерва и нежелании жить.

نورالژی پودندال یا نوروپاتی عصبی یکی از بدترین شرایطی است که به زبان ساده باعث می شود فرد زندگی خود را متوقف کند. در این مقاله من تجربه خود را در تشخیص و درمان این بیماری به اشتراک می گذارم. من سعی می کنم خواندن را با اصطلاحات پزشکی و گویش بیش از حد بار نکنم